Warunki


Partner umowny

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH), klient i
Mustbuy GmbH
reprezentowani przez Min Li
Frankenstr. 29 z 20097 Hamburg

Tel:


Adres e-mail: david.eberst@mustbuy.eu

Wpis do rejestru:
Zarejestrowany w rejestrze handlowym.

Sąd Rejonowy w Hamburgu

Numer rejestru: HRB 156091

Identyfikator podatku obrotowego:
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym:
DE294746007Przedmiot umowy

Niniejsza umowa reguluje sprzedaż nowych towarów z branży kosmetycznej i elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego oferenta. Szczegółowe informacje na temat odpowiedniej oferty znajdują się w opisie produktu na stronie oferty.

Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest w drodze elektronicznej obrotu gospodarczego za pośrednictwem systemu sklepowego lub innego środki porozumiewania się na odległość, takie jak telefon i e-mail. Przedstawione oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty poprzez zamówienie klienta, które usługodawca może następnie przyjąć. Proces zamówienia w celu zawarcia umowy składa się z następujących etapów w systemie sklepowym:

Wybór oferty w żądanej specyfikacji (rozmiar, kolor, ilość)
Umieszczenie oferty w koszyku
br> Naciśnięcie przycisku 'zamów'
Wpisanie adresu do faktury i dostawy
Wybór metody płatności
Sprawdzenie i realizacja zamówienia oraz wszystkich wpisów
Naciśnięcie przycisku 'Zamówienie za opłatą'
E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia Zamówienia można składać obok sklepu - System można również składać za pomocą komunikacji na odległość (telefon/e-mail), przy czym proces zamówienia w celu zawarcia umowy składa się z następujących kroków:
Dzwonienie na infolinię zamówień / wysłanie e-maila z zamówieniem
e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia Wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy.


Czas trwania umowy

Umowa obowiązuje przez 2 tygodnie, z zastrzeżeniem możliwości anulowania. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny, w szczególności wielokrotnych naruszeń głównych zobowiązań umownych, pozostaje nienaruszone. Wypowiedzenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy następuje w następującej formie:
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Mustbuy GmbH
Frankenstr. 29
20097 Hamburg
Tel:
+49 040 57199390

Adres e-mail: info@mustbuy.eu

Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do czasu jego pełnej zapłaty. br>
Rezerwacje

Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania obiecanej usługi w przypadku niedostępności.

Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu

Wszystkie ceny są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek od sprzedaży . Przy każdym zamówieniu obowiązują następujące ryczałtowe koszty wysyłki: Niemcy: 0,00 EUR po ustaleniu rzeczywistych kosztów wysyłki, transport międzynarodowy: W zależności od lokalizacji i kwoty zamówienia. W przypadku dostaw częściowych stawka ryczałtowa obowiązuje tylko raz.

Warunki płatności

Klient ma tylko następujące opcje płatności: faktura przy odbiorze, dostawca usług płatniczych (PayPal, Google Pay, amazonPay, ApplePay), płatność przy odbiorze, płatność kredytem karta. Dalsze metody płatności nie są oferowane i zostaną odrzucone.
W przypadku faktury przy odbiorze, kwota faktury musi zostać przelana na podane tam konto po otrzymaniu faktury, która zawiera wszystkie informacje do przelewu i jest wysłane wraz z dostawą.Podczas korzystania z usługi escrow/dostawcy usług płatniczych umożliwia to dostawcy i klientowi przetworzenie płatności między sobą.Usługa escrow/dostawca usług płatniczych przekazuje płatność klienta do dostawcy. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej odpowiedniego usługodawcy powierniczego / dostawcy usług płatniczych. Kwota faktury może być również zapłacona gotówką po potrąceniu kosztów wysyłki w siedzibie dostawcy w normalnych godzinach pracy. Klient zobowiązany jest do zapłaty lub przelania kwoty wskazanej na fakturze na konto wskazane na fakturze w terminie płatności (w dniach) określonym przez nasz serwis płatniczy Klarna. Płatność jest należna od daty wystawienia faktury bez potrąceń, z wyjątkiem przypadku rabatu. Po upływie wyznaczonego w ten sposób przez kalendarz terminu płatności, klient pozostaje w zwłoce nawet bez wezwania. Potrącenie roszczeń klientów jest wykluczone, chyba że są one bezsporne lub zostały ustanowione zgodnie z prawem.

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność na rzecz Klarna:

Faktura: Termin płatności wynosi [14] dni od wysłania towaru / biletów / lub, w przypadku innych usług, wykonania usługi. Pełne warunki rozliczeniowe dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Austria, Szwecja Płać zgodnie z warunkami określonymi w kasie. Płatność w ratach jest płatna na koniec miesiąca po wysłaniu przez Klarna faktury miesięcznej. Więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj (dostępne tylko w określonych krajach): Dania, Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Szwecja.< br> Natychmiast: Dostępne w Niemczech, Holandii i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
Warunki dostawy

Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty. Wysyłka następuje średnio po 1-3 dniach. Czas dostawy wynosi 1-5 dni, chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej. Dostawca wysyła zamówienie z własnego magazynu lub z magazynu Amazon FBA, gdy tylko całe zamówienie będzie tam dostępne. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich opóźnieniach. Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności siłę wyższą lub brak dostawy przez własnego dostawcę, chociaż odpowiednia transakcja zabezpieczająca została zawarta w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem . Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

Gwarancja

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji na nowy towar jest ograniczony do jednego roku . Usługodawca ma możliwość wyboru między naprawą a nową dostawą w przypadku świadczenia uzupełniającego, jeśli towary są nowe, a klient jest przedsiębiorcą. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, rękojmia jest wyłączona na towar używany. Jeżeli Klient jest konsumentem, okres gwarancji na towar używany jest ograniczony do jednego roku.Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Ponadto obowiązują przepisy prawa.

Sporządzanie umowy

Tekst umowy jest zapisywany przez dostawcę. Klient nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do zapisanego tekstu umowy. Klient może poprawić błędy we wpisie podczas procesu składania zamówienia. W tym celu może postępować w następujący sposób: przycisk powrotu lub pole powrotu.

.