odcisk


Odcisk

Mustbuy GmbH przy Frankenstrasse 29, 20097, Hamburg, Niemcy

Telefon:

+49 040 57199390


E-mail: info@mustbuy.eu lub support@mustbuy.eu

Ten nadruk dotyczy również następujących obecności online:

https://www.instagram.com/jcmaster.beauty/

https://www.facebook.com/JCMaster.beauty/?hc_ref=ARSbG9LMaJ_ZjS770JCkCK8BBOYC1OXyc0NbTZb9p10tRBXHTmy5bEIU7qzCxIHMVNw&fref>

Reprezentowany przez:
Min Li

Osoba kontaktowa we wszystkich sprawach:

David Eberst (david.eberst@mustbuy.eu)

Wpis do rejestru:
Zarejestrowany w rejestrze handlowym.

Sąd Rejonowy w Hamburgu

Numer rejestru: HRB 156091

Identyfikator podatku obrotowego:
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE294746007

Szczegóły konta:

Właściciel konta Mustbuy GmbH

Nr rachunku 165 789 463

BLZ 44010046

Bank Pocztowy Hamburg

IBAN DE38 4401 0046 0165 7894 63

Partner Amazon

JCMaster-Beauty.de jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który ma na celu zapewnienie medium dla stron internetowych, za pomocą którego można uzyskać zwrot kosztów reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de

Uwaga zgodnie z regulaminem rozstrzygania sporów online

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr . Nasz e-mail to: info@mustbuy.eu

Zwracamy jednak uwagę, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Skorzystaj z naszego adresu e-mail i numeru telefonu powyżej, aby się z nami skontaktować.

Uwaga zgodna z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Nie jesteśmy ani chętni, ani zobowiązani do brania udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.Zastrzeżenie – informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenie o treści
Bezpłatna i ogólnodostępna treść niniejszego serwisu została stworzona z największą możliwą starannością. Jednak dostawca tej strony internetowej nie gwarantuje poprawności i aktualności bezpłatnych i swobodnie dostępnych porad i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Zwykłe wywołanie bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie powoduje powstania stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą, o ile dostawca nie ma woli związania się prawem.

§ 2 Zewnętrzne linki
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Za te strony odpowiadają odpowiedni operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem jakichkolwiek naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widocznych żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną.Stałe monitorowanie linków zewnętrznych nie jest uzasadnione dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jednak w przypadku ujawnienia się naruszenia prawa takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i pokrewne prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dozwolone tylko za pisemną zgodą. < br >
§ 4 Specjalne warunki korzystania
O ile specjalne warunki korzystania z tej witryny internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, jest to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku w każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania.

.